Tư vấn thiết kế

Previous Next

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế các hệ thống tự động hóa, điện công nghiệp, các hệ thống làm lạnh, điều hòa trung tâm, kho lạnh, phòng sạch, ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, thương mại và dân dụng...