Previous Next

Bảo dưỡng kỹ thuật

Dịch vụ kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống tháp giải nhiệt, bình ngưng cho hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống phòng sạch, các trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm nhiệt điện, kiểm toán năng lượng