Tư vấn Thiết kế

Hệ thống lạnh dân dụng, thương mại,
công nghiệp, các giải pháp tiết kiệm
năng lượng và bảo vệ môi trường

Cung cấp Thiết bị

và vật tư kho lạnh, điều hòa trung tâm, máy đá vảy, thiết bị điện, đo lường, điều khiển, tự động hóa...

Thi công Lắp đặt

hệ thống thông gió, điều hòa, sấy, làm lạnh, tháp giải nhiệt, kho bồn trữ lạnh dân dụng và công nghiệp

Bảo dưỡng kỹ thuật

chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống năng lượng nhiệt...

Kiểm toán Năng lượng

kiểm toán năng lượng và đề xuất,
tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng,
sử dụng năng lượng tái tạo...

HỢP TÁC

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng & Bảo vệ môi trường